Hälsa och avel

Sedan 2004 avlar Suncats endast på föräldradjur som är testade utan anmärkning för hjärtsjukdomen HCM och njursjukdomen PKD.
HCM undersöks med hjälp av ultraljud och PKD genom gentest.
Vi  följer PawPeds hälsoprogram för testning och uppföljning. Du kan läsa mer här.
Har du som hemsidebesökare funderingar kring detta, hör gärna av dig!
Jag värnar om den öppna dialogen då det gäller vår kattavel!

Jag har även valt att endast ta emot scannade honor till de hanar jag under sista åren har haft i avel.

Allt för brittens bästa!

Hösten 2005 deltog 28 katter från min uppfödning, barn/barnbarn/barnbarnsbarn....,
i en forskningsstudie ang HCM. Professor och veterinär Jens Häggström i Uppsala
gav mig förtroendet att genom denna studie bidra till den genetiska kartläggningen runt sjukdomen.